investors.plFundusze inwestycyjne Investors TFI | Investors.pl

investors.pl Profile

investors.pl

Title:Fundusze inwestycyjne Investors TFI | Investors.pl

Description:Investors.pl: Fundusze inwestycyjne Investors TFI oferuj? mo?liwo?? lokowania swoich ?rodków w takie aktywa jak akcje, obligacje czy z?oto. Zapraszamy!

Keywords:

Discover investors.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

investors.pl Information

Website / Domain: investors.pl
Website IP Address: 5.196.15.48
Domain DNS Server: dns3.home.pl,dns.home.pl,dns2.home.pl

investors.pl Rank

Alexa Rank: 1101624
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

investors.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,855
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $563
Yearly Revenue: $6,855
Daily Unique Visitors: 1,728
Monthly Unique Visitors: 51,840
Yearly Unique Visitors: 630,720

investors.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 26 Sep 2017 14:51:53 GMT
Server Apache/2.2.22 (Debian)

investors.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

investors.pl Similar Website

Domain WebSite Title
gvmgranite.com GVM Granite Factory
newyairporttransport.com.au Newy Airport Transport Shuttle | Airport Transport | Newcastle
lacouleurdumoment.com La couleur du moment | Blog mode, lifestyle, voyages, entre le Maroc et Paris
zhixiao100.com 直销100 | 中国直销行业第一影响力媒体
video4web.xyz World Video News | Watch World Video News
garysutton.net Gary Sutton's off road picture page.
mid-ulstercounselling.co.uk M.A.C.P: Home
pequenosheroes.com Peque?os Heroes
fitzgerald-detroit.com Fitzgerald Revitalization Project
rivernailspa2013.com River Nail & Spa in Baldwin Park
feedthedream.org Feed the Dream
hucclecotescoutgroup.co.uk 11th Gloucester Scout Group | Hucclecote
dpoani.com DPOANI | DPOANI – Disable Police Officers Association Northern Ireland
soundsimpressive.com SoundsImpressive.com - Home
bandbantiqueclocks.com B & B Antique Clocks
kbcsequins.in KBC & Company Pvt. Ltd.
buyfarmland.org Buy Farmland | Farmland For Sale | Farmland Investment Companies
pokemonstock.com Pokemon Stock - Pokemon Go Trade Community

investors.pl Traffic Sources Chart

investors.pl Alexa Rank History Chart

investors.pl aleax

investors.pl Html To Plain Text

Fundusze inwestycyjne Investors TFI | Investors.pl Przejd? do zawarto?ci Przejd? do nawigacji g?ównej Przejd? do nawigacji lokalnej Przejd? do wyszukiwarki Przejd? do mapy strony Fundusze Pieni??ne Investor Gotówkowy Investor P?ynna Lokata Obligacji Investor Obligacji Investor Obligacji Korporacyjnych Investor Obligacji Rynków Wschodz?cych Plus Mieszane Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Zrównowa?ony Akcji Investor Akcji Investor Akcji Du?ych Spó?ek Dywidendowych Investor Akcji Rynków Wschodz?cych Investor Akcji Spó?ek Wzrostowych Investor Ameryka ?acińska Investor BRIC Investor CEE FIZ Investor Globalny Akcji Investor Indie i Chiny Investor Infrastruktury i Informatyki Investor Niemcy Investor Rosja Investor Top 25 Ma?ych Spó?ek Investor Top 50 Ma?ych i ?rednich Spó?ek Investor Turcja Nieruchomo?ci Investor Nieruchomo?ci i Budownictwa Investor Property FIZ Surowcowe Investor Gold FIZ Investor Gold Otwarty Investor Gold Plus FIZ Alternatywne Investor Absolute Return FIZ Investor Algorytmiczny FIZ Investor FIZ Investor Top Hedge Funds FIZ Alternatywa dla lokaty bankowej Nowo?? Investor Niemcy Z?oto lokat? kapita?u Czas funduszy mieszanych Nagrody i wyró?nienia Wyszukiwarka Szukaj Szukaj Investor Online Wyceny i wykresy Informacje i dokumenty Skontaktuj si? z nami Kalkulator ENG PL Top 10 Moje wyceny Stopa zwrotu: 1 rok Investor Gold Otwarty25,87% Investor Gold Otwarty Kup fundusz? wycena jednostki 164.62 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,81% 1 miesi?c 1,47% 3 miesi?ce 9,36% 6 miesi?cy 23,25% Od pocz?tku roku 29,55% 1 rok 25,87% 3 lata 10,59% 5 lat -16,72% Od pierwszej wyceny 07.10.2008 64,59% Wi?cej Informacji Investor Nieruchomo?ci i Budownictwa14,81% Investor Nieruchomo?ci i Budownictwa Kup fundusz? wycena jednostki 83.58 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,25% 1 miesi?c 3,16% 3 miesi?ce 10,31% 6 miesi?cy 11,11% Od pocz?tku roku 10,60% 1 rok 14,81% 3 lata 37,06% 5 lat 26,16% Od pierwszej wyceny 28.01.2008 -16,82% Wi?cej Informacji Investor Ameryka ?acińska12,39% Investor Ameryka ?acińska Kup fundusz? wycena jednostki 154.49 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,45% 1 miesi?c 4,43% 3 miesi?ce 11,22% 6 miesi?cy 30,07% Od pocz?tku roku 32,56% 1 rok 12,39% 3 lata 2,22% 5 lat -6,38% Od pierwszej wyceny 07.10.2008 54,46% Wi?cej Informacji Investor Rosja7,45% Investor Rosja Kup fundusz? wycena jednostki 120.46 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień -0,73% 1 miesi?c 1,09% 3 miesi?ce -0,82% 6 miesi?cy 17,10% Od pocz?tku roku 17,51% 1 rok 7,45% 3 lata -14,31% 5 lat -30,70% Od pierwszej wyceny 07.10.2008 20,44% Wi?cej Informacji Investor Obligacji3,69% Investor Obligacji Kup fundusz? wycena jednostki 316.39 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,25% 1 miesi?c 0,49% 3 miesi?ce 1,39% 6 miesi?cy 2,41% Od pocz?tku roku 2,64% 1 rok 3,69% 3 lata 10,54% 5 lat 24,18% 10 lat 45,93% Od pierwszej wyceny 05.01.1998 216,39% Wi?cej Informacji Investor P?ynna Lokata2,18% Investor P?ynna Lokata Kup fundusz? wycena jednostki 239.02 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,03% 1 miesi?c 0,32% 3 miesi?ce 0,94% 6 miesi?cy 1,81% Od pocz?tku roku 1,86% 1 rok 2,18% 3 lata 7,56% 5 lat 16,40% 10 lat 35,31% Od pierwszej wyceny 15.11.1999 138,73% Wi?cej Informacji Investor Infrastruktury i Informatyki1,64% Investor Infrastruktury i Informatyki Kup fundusz? wycena jednostki 80.98 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień -0,58% 1 miesi?c 4,33% 3 miesi?ce 9,03% 6 miesi?cy 14,98% Od pocz?tku roku 7,46% 1 rok 1,64% 3 lata 43,73% 5 lat 35,67% Od pierwszej wyceny 28.01.2008 -19,41% Wi?cej Informacji Investor Zabezpieczenia Emerytalnego1,50% Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Kup fundusz? wycena jednostki 29.11 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,00% 1 miesi?c 2,61% 3 miesi?ce 4,41% 6 miesi?cy 6,12% Od pocz?tku roku 4,19% 1 rok 1,50% 3 lata 19,84% 5 lat 30,42% 10 lat 42,70% Od pierwszej wyceny 15.11.1999 190,81% Wi?cej Informacji Investor Obligacji Rynków Wschodz?cych Plus1,10% Investor Obligacji Rynków Wschodz?cych Plus Kup fundusz? wycena jednostki 99.89 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień -0,03% 1 miesi?c -0,12% 3 miesi?ce 0,54% 6 miesi?cy 1,95% Od pocz?tku roku 2,99% 1 rok 1,10% Od pierwszej wyceny 16.03.2015 -0,10% Wi?cej Informacji Investor Gotówkowy0,88% Investor Gotówkowy Kup fundusz? wycena jednostki 129.93 PLN na dzień 01.08.2016 Stopa zwrotu na dzień 01.08.2016 1 dzień 0,02% 1 miesi?c 0,15% 3 miesi?ce 0,25% 6 miesi?cy 0,48% Od pocz?tku roku 0,58% 1 rok 0,88% 3 lata 4,51% 5 lat 11,94% Od pierwszej wyceny 28.01.2008 29,31% Wi?cej Informacji zobacz wi?cej Nie obserwujesz ?adnych funduszy. Przejd? do zak?adki Wszystkie i oznacz gwiazdk? (gwiazdka) fundusze, które Ci? interesuj?. zobacz wi?cej czytaj wi?cej czytaj wi?cej czytaj wi?cej czytaj wi?cej Warto obejrze? zobacz wi?cej Komentarze 08.07.2016 Komentarz rynkowy Komentarz miesi?czny, lipiec 2016 Jaros?aw Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji wi?cej 11.07.2016 Komentarz rynkowy Rynek obligacji - tezy inwestycyjne w drugiej po?owie 2016 Miko?aj St?pniewski Zarz?dzaj?cy Funduszami wi?cej 25.07.2016 Komentarz rynkowy Solidne wyniki kwartalne amerykańskich spó?ek, g?ówne banki centralne w trybie wait-and-see Miko?aj St?pniewski Zarz?dzaj?cy Funduszami wi?cej Subskrybuj Wszystkie komentarze Investors TFI O firmie Wyceny i stopy zwrotu Zarz?dzaj?cy funduszami Prywatne fundusze Programy pracownicze Bezpieczeństwo Copyright ? 2016 Investors TFI S.A. Jak i w co inwestowa? Jak kupi? fundusze Nowy Investor Online ABC Inwestora Systematyczne oszcz?dzanie Emerytura bez podatku - IKE Wysoki potencja? akcji Z?oto jako lokata kapita?u P?ynno?? i niskie ryzyko Raporty i komentarze Podsumowania miesi?ca Raporty o rynku z?ota Bie??ce komentarze Komentarze do wycen FIZ Powiadomienia Dokumenty Karty funduszy Kluczowe informacje Prospekty informacyjne Og?oszenia funduszy Sprawozdania finansowe Dla dystrybutorów RSS Kalkulator Regulaminy Facebook Przejd? na pocz?tek Aby w pe?ni korzysta? z mo?liwo?ci jakie daje ta strona nale?y w??czy? w przegl?darce obs?ug? JavaScript. Je?eli nie wiesz jak to zrobi?, skorzystaj z pomocy jej producenta. Informujemy, ?e korzystamy z informacji w plikach cookies w celu optymalizacji tre?ci dost?pnych w naszych serwisach, dostosowania ich do preferencji u?ytkownika, jak równie? dla celów reklamowych i statystycznych. Je?eli nie chcesz, aby te informacje by?y przechowywane na Twoim urz?dzeniu, zmień ustawienia przegl?darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przegl?darki internetowej jest jednoznaczne z wyra?eniem zgody na zapisywanie tych informacji na Twoim urz?dzeniu. Wi?cej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj. Nie pokazuj wi?cej tego komunikatu zamknij

investors.pl Whois

Domain Name: INVESTORS.PL